Betaling / Fakturering

Betalingsbetingelser
 

  • Hvis Selger forlanger det, må Kjøper ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Selger kan også kreve hel eller delvis forskuddsbetaling.
  • Kjøpers reklamasjon på grunn av mangler fritar ham ikke for betaling.
  • Kjøper har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold med mindre Selger samtykker.
  • Ved overskridelser av betalingsfristen svares forsinkelsesrente ihht. forsinkelsesrenteloven.

Fakturering

  • Fakturaen dateres den dag varen sendes fra Selgers lager. Ved verksleveranser kan fakturaen dateres tidligst ved risikoens overgang i henhold til de avtalte handelstermer.

Minste fakturabeløp

  • Minste fakturabeløp per ordre er kr. 1 500,00 eksklusive frakt og emballasje.