Vareretur

  • Varer som er levert kan ikke returneres med mindre annet avtales mellom partene.
  • En forutsetning for at selger vil godkjenne retur av varer er at disse er i ubeskadiget stand, og for for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje.
  • Selger står for øvrig fritt til å sette vilkår for å godkjenne retur.