Velg materiale

PP plate, bolt, sveisetråd

  

PP  er et termoplastisk materiale tilhørende gruppen polyolefiner, og er nær beslektet med PE. Lav egenvekt, meget god utmattingsfasthet ved gjentatte bøyepåkjenninger. Er stivere og mer temperaturbestandig enn PEHD. Kvalitet med bedre slagfasthet i kulde kan skaffes fra verk.

Ekspanderte plater PP Agri, 12 x 1200 x 2400 mm, lys grå på forespørsel.

Les mer om PP på vår nettside.

Se hva vi lagerfører i menyen til venstre.