Velg materiale

Plast

På vårt lager finner du til enhver tid et meget stort utvalg av plast halvfabrikata som plater, bånd, folie, bolt, og emnerør. Vi kapper også plater og bolter etter kundens ønske. Vi fører et stort utvalg av plastplater for blant annet skilt-industrien og glassmesterbransjen. Videre har vi meget bredt utvalg i bolter, emnerør og tykke plater for maskineringsindustrien.

Alle materialspesifikasjoner og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro,og uten ansvar for mulige feil. Alle vektoppgaver er teoretiske, og de praktiske vekter avviker mer eller mindre avhengig av halvfabrikatets type og form. Nærmere rettledning og opplysninger om tekniske verdier fås ved henvendelse til vår Plastavdeling, telefon 22 79 15 00.

Ta kontakt dersom du ønsker tilbud på dimensjoner, formater eller kvaliteter ut over det som er tilgjengelig i Astrup Netthandel.