Velg materiale

AstruPanel veggkledning

Bruksområder
• AstruPanel CLEAN – næringsmiddellokaler, slakterier, bilvaskeanlegg, garderober
• AstruPanel CRASH! – institusjoner, sykehus, skoler, sykehjem, barnehager m.m
• AstruPanel BUMP! – fender/veggbeskyttelse for utsatte områder
• AstruPlank – benker i garderober, uteområder m.m

Ingen treff